AQUA DECK - Sitolor

Opis proizvoda:

AQUA DECK pokrivna boja za drvo.

Aqua Deck je visokopokrivna zaštitna boja za drvo na vodenoj bazi

Dodatne informacije:

Aqua Deck je visoko kvalitetna zaštitno-dekorativna boja za drvo koja se posebno odlikuje visokom pokrivnošću uz koju površina drveta i dalje zadržava izvornu strukturu površine. Osim za prvo bojanje drveta kojem se želi sačuvati struktura površine, upravo zbog visoke pokrivnosti, AQUA DECK je pravi izbor i kada želimo promijeniti nijansu na prethodno obojanoj drvenoj površini.