Terasit stiropor

Opis proizvoda:

Karakteristike:

  • Mehanički otporan u normalnim okolnostima i lagan za manipulaciju i transport
  • 20 – 30% jeftinija u usporedbi s ostalim materijalima
  • Odličan razred E reakcije na požar – samogasiv
  • Stiropor je čak propusniji od drveta smreke
  • Brzi povrat investicije, jedan od izolatora sa najboljim karakteristikama
  • Stiropor je dugotrajan.

Dodatne informacije:

Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sustavima.